You are currently viewing “От работа на заплата към предприемачество”: темата представиха Светлозар Петров и  Александър Йовчев

“От работа на заплата към предприемачество”: темата представиха Светлозар Петров и Александър Йовчев

На Шестото събитие, проведено на 13 юни 2022 г., представихме г-н Светлозар Петров и г-н Александър Йовчев, които изградиха много интересна дискусия по темата „От работа на заплата към предприемачество“. Г-н Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg. Г-н Александър Йовчев е главен изпълнителен директор и основател в PLAN A с над 15 години опит в управлението на компанията, предоставянето на услуги, управлението на проекти и техническите консултации в сектора на ИТ, банкиране и микрофинансиране, с подробни познания за бизнес и оперативни процеси.

Leave a Reply