Консултантски услуги

Технологични експертизи

Услуги по защита на интелектуална собственост

Маркетингови проучвания

Финансово-икономически оценки и анализи

Изработване на бизнес план

Организация и провеждане на срещи с бизнес организации

Курсове и лекции в нови научни и технологични области