Мисия и ценности

СОЦИАЛНО ВЛИЯНИЕ

Mаксимизираме въздействието на новите знания, получени в резултат на научните изследвания и открития

партньорство

Целим да бъдем разпознати като доверен и креативен преговарящ за честни, взаимноизгодни споразумения.

Ангажиране на общността

Насърчаваме и подкрепяме развиването на иновации и предприемачество в ПУ „Паисий Хилендарски“ и в по-широката екосистема.

услуги

Предоставяме компетентна консултация и своевременно обслужване на изследователите от ПУ „Паисий Хилендарски“ за реализиране на техните открития.

Етика и почтеност

Придържаме се към най-високите етични стандарти, както при защита на интелектуалната собственост, така и при партньорствата с бизнеса.

мотивация

Нашата мотивация е насочена към изграждане на инфраструктура за подкрепа на иновационната дейност в ПУ „Паисий Хилендарски“ и региона на Пловдив.