За ТТО

История

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 29.03.2021 г. е създаден Офис за технологичен трансфер като обособено звено към Център по технологии, ПУ. Обсъдени и приети са Стратегически насоки за работа на ТТО през следващите 24 месеца. Планираните дейности и очаквани резултати от назначения екип на ТТО са представени в работни пакети с тримесечни периоди.

Мисия и ценности

Успехът в нашата работа се основава на набор от ценности и мотивация, които ни ръководят, спечелвайки доверието на изследователите от ПУ и нашите партньори. Стоейки на границата между науката и бизнеса, ние подкрепяме академичното предприемачество и установяваме връзки с потенциалните потребители на иновативните продукти и услуги.

Екип

В нашия екип са включени високо квалифицирани специалисти в сферата на интелектуалната собственост, бизнес развитие, институционални инициативи и комуникация.