You are currently viewing Доц. д-р Димитър Деков изнесе лекция на тема “Защита на научен труд. Интелектуална собственост за учени”

Доц. д-р Димитър Деков изнесе лекция на тема “Защита на научен труд. Интелектуална собственост за учени”

На 22 март 2023 г. доц. д-р Димитър Деков от Офиса за технологичен трансфер, заедно с адвокат Соня Кавръкова изнесоха лекция на тема “Защита на научен труд. Интелектуална собственост за учени”. Тя бе насочена към магистри, докторанти, научни ръководители и изобретатели. В нея бяха разгледани темите:

  • Какви са вариантите за защита на интелектуалната собственост в България и ЕС?
  • Какъв е процесът по защита на интелектуална собственост?
  • Как да изберем най-правилната защита?
  • Какъв е процесът, колко време и средства отнема?
  • В кой момент да се обърнем към професионалист?

За лекторите:

  • адвокат Соня Кавръкова, управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Магистър по право. Практикува в областта на гражданското, вещното, търговското и потребителското право.
  • доц. д-р Димитър Деков, основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Кавръкова, Деков и партньори”. Доктор по право, защитил докторска дисертация в Института за държавата и правото при Българска академия на науките. Доцент по „Международно частно право“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Специализирал в областта на Международното частно право и Потребителското право. С дългогодишен професионален опит в областта на гражданското, облигационното, банковото, застрахователното, международното и потребителското право. Автор на книгата „Средства за колективна защита на потребителите в ЕС и България. Компетентен съд и приложимо право”.

Leave a Reply