You are currently viewing Доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева от ТТО разказаха за дейността на ТТО пред ученици от гр. Плевен

Доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева от ТТО разказаха за дейността на ТТО пред ученици от гр. Плевен

На 27 март 2023 г. доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева изнесоха лекция на тема “Младежко предприемачество: мисли градивно и се развивай; не бъди агресивен, бъди новатор!” пред ученици от СУ “Иван Вазов”-гр. Плевен. Лекцията е реализирана в рамките на проект “Младите хора – Бъдещето на България – говорят”, финансиран по Програма „Еразъм+“. В рамките на лекцията доц. Ангелова и доц. Пастармаджиева имаха възможност да разкажат за посветеността на ПУ “Паисий Хилендарски” на предприемаческата дейност, за инициативата Start-up Academy и Конкурса за най-добър старт-ъп проект на ПУ.

Leave a Reply