Нашият екип

Интелектуална собственост

Екипът от юристи и юридически администратори по интелектуална собственост управлява портфолиото на университета за интелектуална собственост (напр. патенти), от първоначалното подаване до комерсиализацията и след това. Работейки в тясно сътрудничество с изобретателите от ПУ, сътрудничещите институции, лицензополучателите и екипа за бизнес развитие на ТТО, те осигуряват добро стратегическо съответствие с общите планове за развитие на бизнеса.

Бизнес развитие

Членовете на екипа за бизнес развитие осъществяват връзка както с изследователите от ПУ, така и с външните партньори. Служителите насърчават връзките със сътрудниците в индустрията, създават изчерпателни икономически планове за усъвършенстване на технологиите в лабораториите в целия университет към лицензиране и комерсиализация и катализират стартирането на иновативни проекти.

Институционални инициативи и комуникация

Екипът осигурява стратегическо ръководство за насочване на важни инициативи, подкрепя тясно сътрудничеството между свързани институции, развива нови стратегически партньорства и гарантира, че предоставяме най-висококачествените услуги на всички иноватори от ПУ, на външни партньори и на обществото като цяло. Комуникационната стратегия на екипа ТТО включва провеждане на информационни кампании, събития, семинари, публикуване на новини и медийно отразяване, публичност и присъствие в социалните мрежи.