You are currently viewing Награждаване на победителите в първия конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ

Награждаване на победителите в първия конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ

На 6 ноември 2022 г. в зала Пловдив на хотел SPS, гр. Пловдив се състоя награждаването в първия конкурс за най-добър старт-ъп на ПУ. Участниците с първите три най-добри проекта получиха награди и грамоти от проф. д-р Румен Младенов, ректор на ПУ “Паисий Хилендарски” и Виктория Палигорова, председател на Студентски съвет към ПУ.

Първа награда получи проекта „Кафе-Занималня Смарт Лаб“ ЕООД, разработен от Милена Русева, студентка в специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, III курс.

На второ място бе класиран старт-ъп проектът за частно начално училище „Сириус Стар“ ЕООД с автор Мария-Катерина Чипилева. Мария е студентка в специалност „Право“, I курс.

На трето място рецензентите, журито и публиката поставиха проекта „Енкомпас Хелт Солюшънс“, разработен от екип, ръководен от проф. д.пс.н. Майяна Митевска, катедра „Психология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Проектът е насочен за осъществяване на социални иновации в областта на палиативните грижи.

С цялото събитие може да се запознаете от следния линк https://www.youtube.com/watch?v=kknYIpwdQhM

Leave a Reply