Иноватори

Иновационна дейност - Център по технологии

Основната цел на Центъра по технологии е създаване и развитие на среда за провеждане на иновативни научни изследвания, резултатите на които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чужденстранни фирми. Технологичният център цели:

  • да стимулира развитието на научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии, екотехнологиите и екологичните ИКТ, тяхното ориентиране към приложения и мултиплициране в практиката с получаване на икономически резултати;
  • да създаде подходяща среда за трансфер на резултатите на иновативни научни изследвания в реалната икономика;
  • да създаде условия за коопериране и сътрудничество между специалисти от различни области;
  • да изгради мобилни и динамични изследователски екипи от учени.

Култивирайте ресурси и взаимоотношения, за да постигнете целите си!

Сътрудничеството с партньорите в бранша може да насърчи интелектуалния обмен, да насърчи широкото признание на вашите усилия и да привлече финансова подкрепа за вашата иновационна дейност. Дори ако вашето изследване се възприема като „твърде ранен етап“, нашите програми за ускорител могат да преодолеят пропастта и да ви помогнат да докажете стойността на най-иновативната си работа.

Корпоративни партньорства и сътрудничество

Корпоративните партньори могат да спонсорират вашите изследвания, като ви помагат да напредвате в работата си в една област от взаимен интерес, или могат да влязат в стратегически съюз на ниво университет, за да постигнат значителен напредък в по-широка област. Тези партньорства могат да ви помогнат да развиете своите идеи и технологии на ранен етап към бъдещо лицензиране, като същевременно добавите стойност към финансираната технология и обогатите работата си с нови перспективи. Най-важното е, че запазвате контрол върху вашите проекти.

Защо да работите с екипа на ТТО?

С нашите познания за пазара, бизнес контактите и способността да култивираме и поддържаме продуктивни взаимоотношения с индустрията, ние можем да ви помогнем да създадете ползотворни сътрудничества, дори когато комерсиализацията е далеч в бъдещето. Ние ви предоставяме постоянна професионална подкрепа през целия процес на разработване на предложения и идентифициране и ангажиране на подходящия корпоративен партньор. Разработените от нас и юридически сигурни споразумения защитават академичната свобода и ценности.

Интелектуална собственост

В международен аспект интелектуалната собственост се разглежда като обхващаща индустриалната собственост, авторското право и сродните му права. Неин обект са продуктите на човешкия интелект. Целта на защита на интелектуалната собственост е да стимулира иноваторите да създават, изобретяват и откриват нови знания и информация. Техният икономически смисъл е, че тъй като научните знания и новите идеи са обществено благо, липсата на защита ще потиска стимулите за новаторство и ще поддържа инвестициите за изследвания и развитие под оптималното им ниво. Новаторите много често се въздържат от регистрация на патенти поради сложните процедури, големите такси и /както все още си случва в България и други страни в Източна Европа/ невъзможността на право прилагащите и правоналагащите органи да защитят придобитите права на интелектуална собственост. Много от тях обаче не знаят, че освен чрез патенти,  могат да постигнат почти същата защитеност и чрез други режими. Офисът за технологичен трансфер е изградил капацитет  в областта на защита на интелектуалната собственост. Тази дейност, наред с “Правилник за интелектуалната собственост в ПУ” целят рязко подобряване на защитата на интелектуалната собственост, финансирането и управлението на иновационния процес сред иновативните фирми и учените в университета.