You are currently viewing Станислава Павлова и Мариана Халкалиева отговориха на въпроса “Как да създадем качествен човешки капитал”?

Станислава Павлова и Мариана Халкалиева отговориха на въпроса “Как да създадем качествен човешки капитал”?

На второто събитие, проведено на 2 март 2023 г., поканихме две дами, които са посветили професионалната си реализация в сферата на УЧР. Станислава Павлова е директор Човешки ресурси на Coaching Real и Мариана Халкалиева, която е Директор ЧР в Language Bear. На база на богатия си опит и успешна практика в сферата на ЧР, те ни отговориха на въпроса Как да създадем качествен човешки капитал?

С цялото събитие може да се запознаете от следния линк https://www.youtube.com/watch?v=tesIhg5EK6c&t=10s

Leave a Reply