You are currently viewing Екипът на ТТО участва в среща-дискусия с бизнеса и местната власт

Екипът на ТТО участва в среща-дискусия с бизнеса и местната власт

На 27 октомври 2023 г. екипът на ТТО участва в среща с бизнеса, организирана от Съюз за стопанска инициатива и Община Пловдив – Municipality of Plovdiv. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество и проекти, в които можем да си партнираме. Благодарим за поканата!

Leave a Reply