История

С решение на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ на 29.03.2021 г. е създаден Офис за технологичен трансфер като обособено звено към Център по технологии, ПУ. Обсъдени и приети са Стратегически насоки за работа на ТТО през следващите 24 месеца. Планираните дейности и очаквани резултати от назначения екип на ТТО са представени в работни пакети с тримесечни периоди.