You are currently viewing Християн Стоилков с презентация на тема “Лидер в презентирането – мисия възможна”

Християн Стоилков с презентация на тема “Лидер в презентирането – мисия възможна”

Третото събитие на 21 март 2023 г. с гост Християн Стоилков беше на тема Лидер в презентирането – мисия възможна. Експертът акцентира колко е важно да развиваме и утвърждаваме гъвкави умения, като умението за презентиране на бизнес идеята пред инвеститори и бъдещи партньори е ключово за успеха на стартъпа.

С цялото видео от събитието може да се запознаете на следния линк https://www.youtube.com/watch?v=n1GB_4nLJog

Leave a Reply