Събития СЕЗОН 2 Start-up Academy 2023 г.

Предизвикателствата пред международния работодател в
Индустрия 5.0 – как се преодоляват с качествен човешки капитал.

Дата: 23 февруари 2023
Час: 16:00 ч.
Място: 6 аудитория, ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)
Лектори: Йорданка Палкова-Патишанова (Директор Маркетинг) и Антония Дамянова (Директор Човешки ресурси)

 

Гледайте пълния запис от лекцията на Йорданка Палкова-Патишанова и Антония Дамянова

Как да създадем качествен човешки капитал?

Дата: 02 март 2023
Час: 16:00 ч.
Място: онлайн, meet.google.com/kej-xkzu-vrc

Лектори: Станислава Павлова (Мениджър Човешки ресурси) и Мариана Халкалиева (Мениджър Човешки ресурси)

Гледайте пълния запис от лекцията на Станислава Павлова и Мариана Халкалиева

Лидер в презентирането – мисия възможна!

Дата: 21 март 2023
Час: 17:30 ч.
Място: 7-ма аудитория, Ректорат

Лектор: Християн Стоилков (Мениджър Presentation Leader)

Гледайте пълния запис от лекцията на Християн Стоилков

 

Учи се от успелите!

Дата: 23 март 2023
Час: 16:30 ч.
Място: 6-та аудитория, Ректорат

Лектори: Йорданка Рабаджийска (Мениджър Buildimex) и Стела Мантарева (Мениджър BrandX)

Гледайте пълния запис от лекцията на Йорданка Рабаджийска и Стела Мантарева

Емоционална интелигентност

Дата: 28 март 2023
Час: 17:30 ч.
Място: 7-ма аудитория, Ректорат

Лектори: Емил Цветков (регионален директор на Southwestern Advantage) и Васил Чакърдъков (регионален директор на Southwestern Advantage)

Гледайте пълния запис от лекцията на Йорданка Рабаджийска и Стела Мантарева

Финансиране на стартъп и презентиране пред инвеститори

Дата: 30 март 2023
Час: 16:30 ч.
Място: онлайн, meet.google.com/kej-xkzu-vrc

Лектори: д-р инж. Дочка Василева (и.д. Директор Проектна информация и финансиране във Фонда на фондовете) и Георги Първанов (основател и управител на CTeam, водеща HR компания)

Гледайте пълния запис от лекцията на инж. д-р Дочка Василева и Георги Първанов

Личностно развитие и бизнес етикет

Дата: 3 май 2023
Час: 17:30 ч.
Място: 7-ма аудитория, Ректорат

Лектори: Сабина Ракова (Консултант по личностно развитие)

Гледайте пълния запис от лекцията на Сабина Ракова

Дай силен старт на своята кариера!

Дата: 16 май 2023
Час: 16:30 ч.
Място: 7-ма аудитория, Ректорат

Лектори: Мариета Гаргова (регионален мениджър на Имотека Пловдив) и Анета Караджова (мениджър на екип “Елит” Имотека Пловдив)

Гледайте пълния запис от лекцията на Сабина Ракова

Представяне и награждаване на старт-ъп проектите

Дата: 5 ноември 2023
Час: 09:00 ч.
Място: хотел SPS, зала Пловдив

Гледайте пълния запис от представянето и награждаването