You are currently viewing Участие на ТТО в третата от серия лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Участие на ТТО в третата от серия лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Екипът на ТТО взе участие в организираното събитие от „Жан Моне“ център за високи постижения към ПУ „П. Хилендарски“, проведено на 29.04.22 г. Гост лектор беше г-н Ганчо Колаксъзов, основател и главен изпълнителен директор на Институт за технологичен трансфер, бизнес медиатор, консултант по европейски финансиране. Той сподели възможностите за финансиране на проекти от различно естество в новия програмен период, като фокусът беше върху финансирането на науката.

Leave a Reply