ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР

на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Среда за реализиране на иновативни научни изследвания с резултати,
ориентирани към индустриално внедряване в български и чуждестранни фирми.

Know-how за иноватори

Нови възможности

Изберете ТТО на ПУ за ваш доверен партньор. Ние ви предоставяме консултация със специалист по бизнес развитие, който има задълбочени експертни знания във вашата област. Ние ще ви помогнем да установите връзки и да внесете яснота в търсенето си бързо, така че да използвате времето си, фокусирайки се върху ефективни решения.

business-163501_1280

Предпоставки за успех

Няма да ви представяме еднозначни идеи. Нашият екип се фокусира в дълбочина, за да разбере вашите уникални нужди и интереси. Също така сме прозрачни относно начина, по който работим.
Вижте примерни споразумения.

Резултати

Знаем, че внедряването на иновациите отнема време и сме готови да съдействаме. Текущото сътрудничество ни позволява да работим заедно с вас, за да се създаде възможност за стратегическо адаптиране и за оползотворяване на нови възможности.

Екип

доц. д-р Даниела Пастармаджиева

експерт юрист

доц. д-р Мина Ангелова

експерт маркетинг и бизнес развитие

доц. д-р Димитър Деков

ЕКСПЕРТ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

TTO за бизнеса