You are currently viewing Представяне на проектите за най-добър старт-ъп

Представяне на проектите за най-добър старт-ъп

На 5 ноември 2023 г. участниците, допуснатите до втората фаза на конкурса проекти за най-добър старт-ъп на ПУ, представиха своите проекти пред авторитетно жури от предприемачи и представители на академичната общност, както и пред публика, формирана от студенти, докторанти и преподаватели от ПУ.

С видео записа от представянето на проектите може да се запознаете от следния линк https://www.youtube.com/watch?v=xQ5AhpLhWfw

Leave a Reply