You are currently viewing Участници в конкурса за най-добър старт-ъп на ПУ получиха покана за участие в Инкубатор за иновативни предприятия

Участници в конкурса за най-добър старт-ъп на ПУ получиха покана за участие в Инкубатор за иновативни предприятия

На 19 февруари 2023 г. в гр Пловдив се проведе събитие под надслов “Инкубатор за иновативни предприятия”, организирано от Асоциация за международно обществено развитие, Фонд на фондовете и СУ “Св. Климент Охридски”. В него участие взеха младежи от няколко университета и училища, включително Теодор Чангалов, участник в Конкурса за най-добър старт-ъп на ПУ.

Leave a Reply