You are currently viewing Брошура на ТТО

Брошура на ТТО

Екипът на ТТО осъзнава значимостта на комуникацията с обществото и бизнеса, като е важно да се изгради разпознаваемост и уникалност на структурата към ПУ. За целта ние разработихме брошура, която да представя нашата дейност и да бъде визитна картичка на нашия екип.

Leave a Reply