Търговско дружество за трансфер на технологии в ПУ

През месец март 2022 г. ПУ “Паисий Хилендарски” регистрира търговско дружество за трансфер на технологии “Център по технологии ПУ Паисий Хилендарски” ЕООД. Управител на дружеството е доц. д-р Димитър Деков, който е част от екипа на Офиса за технологическ трансфер и преподавател в Юридическия факултет на ПУ.
Дружеството е част от дейностите в подкрепа на академичното предприемачество и комерсиализацията на интелектуална собственост.

Leave a Reply