You are currently viewing Вадим Рошманов разказва за възможностите за гражданско предприемачество

Вадим Рошманов разказва за възможностите за гражданско предприемачество

На 21 юни 2022 г., на седмото събитие, ви представихме г-н Вадим Рошманов, който ни разказа за възможностите за гражданско предприемачество. Вадим Рошманов има повече от 15 години опит в гражданския сектор (НПО), като в този период управлява проекти на обща стойност над 1 милион евро. Понастоящем е председател на „Асоциация на младите учени“. Участва активно в изграждането на менторството и стратегическите програми за лица, проекти и организации. Лектор по гражданско образование в различни форуми и семинари. Има 10 години опит в частния сектор като мениджър продажби.

Leave a Reply