You are currently viewing Сайт на ТТО

Сайт на ТТО

В съвременните условия е задължително всяка дейност да има собствен сайт и да бъде част от дигиталната общност. С тази мотивация доц. д-р Даниела Пастармаджиева и доц. д-р Мина Ангелова насочиха усилия по повишаване на знанията и компетентностите си за създаване на уеб сайт. Усвоените знания бяха приложени с цел създаването на сайт на ТТО, който да представя нашата дейност, активности, партньори, новаторски идеи, възможности за сътрудничество, новини и др.

Leave a Reply