You are currently viewing Обучения по проект InnoChange

Обучения по проект InnoChange

На 12 и 15 ноември 2021 г. доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева участваха в обучения по проект InnoChange.

Лекциите бяха фокусирани върху процеса на създаване на иновации, валидиране на бизнес план, като бяха представени и конкретни примери за процеса на комер

Leave a Reply