You are currently viewing Участие на ТТО в петата от серия лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Участие на ТТО в петата от серия лекции „Европейска политика и практика в науката, технологиите и иновациите“

Екипът на ТТО взе участие в организираното събитие от „Жан Моне“ център за високи постижения към ПУ „П. Хилендарски“, проведено на 11.05.22 г. Гост лектор беше Венелин Петров, бакалавър по социология, магистър по управление на иновациите и изследователската дейност, докторант по социология на иновациите в ПУ “Паисий Хилендарски”. Темата на лекцията беше “Критика на академичния технологичен трансфер като иновационна парадигма”. Г-н Петров представи пред аудиторията различните школи за ролята на висшето образование и трансферът на технологии в частност, като разгледа детайлно слабостите и предизвикателствата, свързани с тях.

Leave a Reply