You are currently viewing Участие на ТТО в семинар по проект САФИР (SAPPHIRE)

Участие на ТТО в семинар по проект САФИР (SAPPHIRE)

На 17 юни 2022 г. екипът на ТТО езе участие в семинар по проект САФИР (SAPPHIRE), организиран от Институтът за технологичен трансфер и иновации (ИТТИ).

Leave a Reply