Срещи с учени от ПУ “Паисий Хилендарски” за защита и комерсиализация на интелектуални продукти

След провеждане на анкетно проучване за картографиране на интелектуалните продукти в ПУ “Паисий Хилендарски” екипът на ТТО реализира срещи с учени за защита и комерсиализация на техните интелектуални продукти.

На проведените срещи преподавателите споделиха за проекти, по които работят, предизвикателства, които срещат, и подкрепата, от която имат нужда.

Част от проектите са финализирани и може да се пристъпи към регистрация на патент. Друга част от проектите са реализирани и в момента екипът на ТТО търси инвеститори за комерсиализирането им. Трета част от проектите имат нужда от допълнително време и материали, за да бъдат финализирани.

Снимки и кадри от част от срещите може да видите в галерията:

Leave a Reply