You are currently viewing Начало на инициативата Start-up Academy: Светът на предприемача и Конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ

Начало на инициативата Start-up Academy: Светът на предприемача и Конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ

На 20 април 2022 г. беше официалното откриване на инициативата на Офиса за технологичен трансфер Start-up Academy: Светът на предприемача и Конкурс за най-добър старт-ъп проект на ПУ.

Доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева бяха водещи на събитието и представиха инициативата, съорганизаторите и лекторите, които ще подкрепят преподаватели, докторанти и студенти от ПУ да създадат свой стартъп проект.

доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева

Конкурсът се провежда под патронажа да Ректора на ПУ, проф. д-р Румен Младенов, който отправи приветствие към организаторите и участниците.

Проф. д-р Румен Младенов, ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”

Инициативата беше приветствана и от проф. д-р Елена Сомова, член на екипа на международен проект InnoChange, чийто екип е съорганизатор на инициативата.

Проф. д-р Елена Сомова, член на екипа на проект InnoChange

Първите лектори в инициативата бяха д-р Христо Христов, предприемач и преподавател във Факултета по математика и информатика на ПУ и Николай Чочев, препдриемач и докторант в същия факултет.

Д-р Христо Христов
Николай Чочев

Leave a Reply