You are currently viewing Екипът на ТТО  представи резултатите от работата през първата година

Екипът на ТТО представи резултатите от работата през първата година

На 2 март 2022 г. екипът на Офиса за технологичен трансфер се срещна с ректора проф. д-р Румен Младенов, проф. д-р Теменужка Йовчева, зам. ректор по научноизследователска и издателска дейност и директора на Центъра по технологии, проф. д-р Илия Илиев.

На срещата бяха представени дейностите по изграждане на визията на ТТО и представянето му в публичното пространство, включително създаване на сайта, фейсбук страница, брошура, клип и тяхното периодично актуализиране.

Бяха представени изработени от екипа методики за оценка на потенциала за комерсиализация, както и резултатите от картографирането на интелектуалните продукти в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Leave a Reply