You are currently viewing Професиите на бъдещето в света на предприемачеството като част от Star-up Academy

Професиите на бъдещето в света на предприемачеството като част от Star-up Academy

На четвърто събитие, което се проведе на 30 май 2022 г., дадохме думата на студентите на ПУ, които представиха техните задълбочени проучвания по темата „Професиите на бъдещето в света на предприемачеството“. В синтезиран вид посочиха какви са тенденциите в професионалното развитие, какви компетентности ще са необходими, за да отговорим успешно на търсенето от пазара на труда, кои професии ще отпаднат на прага на Индустрия 5.0. в резултат от бързото развитие на дигиталните технологии. Студентите ни представиха и участието си в Литва благодарение на подкрепата на Офиса за технологичен трансфер към ПУ и нашите партньори. В периода 9-13 май 2022 г в столицата на Литва – град Вилнюс се проведе обучение по дигитално предприемачество по програмата Еразъм+. Организатор на събитието e Lithuanian Practice Enterprise Association (LIBA), а партньори са Pen Worldwide и Association for international social development.

Leave a Reply