You are currently viewing Стартира втора фаза на проект InnoChange

Стартира втора фаза на проект InnoChange

Екипът на Офиса за технологичен трансфер е част от екипа на международен проект InnoChange, на който ПУ “Паисий Хилендарски” е партньор.

InnoChange има за цел да увеличи предприемаческия и иновационен капацитет и отношението на висшите учебни заведения. Друга цел е укрепване и по-добро интегриране в и ангажиране с иновационните екосистеми в Централна и Източна Европа. Проектът обединява висши училища от различни иновационни среди.

След положени огромни усилия по проекта през 2021 г., в началото на 2022 г. университета получи новината, че сме одобрени проектът да продължи.

За екипа на Офиса за технологичен трансфер е чест и привилегия да участваме в проекта и да допринесем за развиването на академично предприемачество и посредством работата си по него.

Leave a Reply