Логото на ПУ “Паисий Хилендарски” и на други университетски структури са вече защитени като търговски марки

Като звено, ангажирано със защитата на интелектуалната собственост в университета в края на 2021 г. Офисът за технологичен трансфер стартира процедура по защита на няколко университетски лога.

В началото на 2022 г. бе финализиран процесът по защита на логата на ПУ “Паисий Хилендарски”, на Центъра по технологии и на Офиса за технологичен трансфер на български и английски език.

Leave a Reply