Видео представяне на ТТО

Видео представяне на ТТО – Специализираният видео клип на ТТО представя нашата дейност пред широката общественост. Идейният проект и практическа реализация принадлежат на доц. д-р Даниела Пастармаджиева.

Leave a Reply