You are currently viewing Участие на ТТО в кръгла маса на тема „Aкадемично предприемачество“

Участие на ТТО в кръгла маса на тема „Aкадемично предприемачество“

На 07.04.2022 г екипът на ТТО се включи в Кръгла маса на тема „Aкадемично предприемачество“, организирана от СУ “Св. Климент Охридски”. Представихме с презентация дейността на ТТО на ПУ, като бяха зададени въпроси и се проведе интересна дискусия. Нашата дейност предизвика интерес у колегите и бяхме поздравени за инициативността и успехите на ТТО до момента!

Leave a Reply