Екипът на ТТО представи резултатите от работата през първата година

На 2 март 2022 г. екипът на Офиса за технологичен трансфер се срещна с ректора проф. д-р Румен Младенов, проф. д-р Теменужка Йовчева, зам. ректор по научноизследователска и издателска дейност…

Continue ReadingЕкипът на ТТО представи резултатите от работата през първата година

Логото на ПУ “Паисий Хилендарски” и на други университетски структури са вече защитени като търговски марки

Като звено, ангажирано със защитата на интелектуалната собственост в университета в края на 2021 г. Офисът за технологичен трансфер стартира процедура по защита на няколко университетски лога. В началото на…

Continue ReadingЛогото на ПУ “Паисий Хилендарски” и на други университетски структури са вече защитени като търговски марки

Обучения по проект InnoChange

На 12 и 15 ноември 2021 г. доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева участваха в обучения по проект InnoChange. Лекциите бяха фокусирани върху процеса на създаване на…

Continue ReadingОбучения по проект InnoChange

Информационни срещи с деканите на факултетите

В периода 11 октомври 2021 – 18 октомври 2021 екипът на офиса за технологичен трансфер проведе срещи с деканите на деветте факултета на ПУ „Паисий Хилендарски“. Екипът направи общо представяне…

Continue ReadingИнформационни срещи с деканите на факултетите

Видео представяне на ТТО

Видео представяне на ТТО - Специализираният видео клип на ТТО представя нашата дейност пред широката общественост. Идейният проект и практическа реализация принадлежат на доц. д-р Даниела Пастармаджиева.

Continue ReadingВидео представяне на ТТО

Брошура на ТТО

Екипът на ТТО осъзнава значимостта на комуникацията с обществото и бизнеса, като е важно да се изгради разпознаваемост и уникалност на структурата към ПУ. За целта ние разработихме брошура, която…

Continue ReadingБрошура на ТТО

Лого на ТТО

За да се създаде уникалност и разпознаваемост сред нашите бъдещи партньори, ние се фокусирахме върху създаването на лого. Идейният проект е авторски на доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р…

Continue ReadingЛого на ТТО

Сайт на ТТО

В съвременните условия е задължително всяка дейност да има собствен сайт и да бъде част от дигиталната общност. С тази мотивация доц. д-р Даниела Пастармаджиева и доц. д-р Мина Ангелова…

Continue ReadingСайт на ТТО