You are currently viewing Участие в обучение “Ideas to IP: the basics of ideation and how it can extend to IP protection”

Участие в обучение “Ideas to IP: the basics of ideation and how it can extend to IP protection”

На 13 април 2022 г. доц. д-р Мина Ангелова и доц. д-р Даниела Пастармаджиева взеха участие в международно онлайн обучение на тема “Ideas to IP: the basics of ideation and how it can extend to IP protection”. Обучението беше част от проект международния проект InnoChange, посветен на академичното предприемачество.

Leave a Reply