You are currently viewing Участие във валоризационна конференция във връзка с проекта “Академия за дигитални предприемачи” (DEA), финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС.

Участие във валоризационна конференция във връзка с проекта “Академия за дигитални предприемачи” (DEA), финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС.

На 8 юни 2022 г. в хотел InterContinental в София екипът на ТТО участва във валоризационна конференция във връзка с проекта “Академия за дигитални предприемачи” (DEA), финансиран по програма “Еразъм+” на ЕС. Основната задача на конференцията беше да представим двата интелектуални продукта, създадени в рамките на дейностите по проекта, а именно цифров въпросник за лидерски умения и уеб платформа за млади предприемачи, която съчетава 3 нива: видео подкасти с успешни предприемачи, видео лекции за дигитален маркетинг и създаване на бизнес презентация (стартъп). Целта на конференцията беше да се оцени потенциалът на интелектуалните продукти, както и да се обсъдят възможностите за тяхното по-нататъшно разработване и прилагане.

Leave a Reply