Know-how за иноватори

В тази рубрика Ви предлагаме актуална информация за участие в редица обучения, организирани от водещи университети, повечето от които са достъпни безплатно. Възможностите за комерсиализация зависят от предприемаческите качества и компетентности на иноваторите, защото пътят от идеята до успешен бизнес е дълъг. „Лесно е, когато знаеш!“.