Споразумения

ТТО_Форма за кандидатстване

Декларация за конфиденциалност

Правилник на ПУ за интелектуалната собственост

Процедура за прием на заявки

Форма за учени